تبلیغات
دانشمندان پنجم فاضلی - معروفترین ضرب المثل های جهان

فونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا ساز

لطفا از تمام مطالب دیدن فرمایید.
معروفترین ضرب المثل های جهان

معروفترین ضرب المثل های جهان 

انسان صد سال هم زنگی نمی کند ولی غصه هزار سال را می خورد. ((چینی))

اگر نمی خواهی سرت کلاه برود قیمت جنس را از سه مغازه بپرس. ((چینی))

اشتباه یک لحظه، یک عمر اندوه به بار می آورد. ((چینی))اگر نخ دراز باشد ، باد بادک خیلی دور پرواز می کند. ((چینی))

اگر پول داشته باشی اژدها هستی واگر پول نداشته باشی کرم. ((چینی))

اگر پیر هستید اندرز بدهید . اگر جوان هستید ، اندرز پذیر باشید ((چینی))

اگر فقیر با ثروتمند معاشرت کند ، دیگر شلوار نخواهد داشت که به پا کند. ((چینی))

آنکه تهمت می زند هزار بار می کشد و قاتل فقط یکبار ((چینی))

اول لاغرها سرمای زمستان را حس مکنند ((چینی))

اگر دوستت عسل است او را نخور. (( عربی))

آنکه اسیر عادت هست لایق زنگی نیست (( عربی))

اگر پدر پیاز باشد و مادر سیر ،چگونه می توان انتظار بوی خوش را داشت (( عربی))

اگر گریه نبود سرزمین وداع آتش می گرفت. (( عربی))

الاغ هفت طریقه شنا بلد ست ولی موقعی که آب را می بیند هر هفت طریقه را از یاد می برد. (( ارمنی))

اگر نمی توانی پولدار شوی ، همسایه مرد پولدار شو. (( ارمنی))


آبی که پر سر و صداست، ماهی ندارد ((چاوتنک))

اشک ها زبان دارند و معنایش فقط بر کسی که گریسته است روشن است ((عبری))

ارزش پدر پس از مرگش معلوم می شود و ارزش نمک پس از تمام شدن. ((عبری))

اگر در رود خانه به سر می بری باید با تمساح دوست شوی . ((عبری))

آیا بیماریهای شرین و دواهای خوشمزه وجود دارد؟؟ ((عبری))

از دری که دارای چندین کلید است بر حذر باش. ((هندی))

اگر می خواهی بدانی شیر چه قیافه ای دارد به گربه نگاه کن. ((هندی))

آدم پول را پیدا میکند نه پول آدم را. ((فارسی))

زمان سو هانی است که از آن صدایی بر نمی خیزد(( ایتالیایی ))

زمان ، درخت بلوط را به تا بوت تبدیل می کند. ((لتوانی))

امروز همان فردایی است که دیروز اینقدر منتظرش بودی.((فارسی))


اگر دروغگو نبود،راستگو شناخته نمی شد. ((آذربایجانی))


آقا میاره نوله، خانم می ریزد تو گاله. ((آذربایجانی))

آخر شوخی به دعوا می کشد. ((آذربایجانی))

امید نصف خوشبختی است. ((ترکی))


ارباب خانه مهمان نوکر است . ((ترکی))

آتش هر جا که افتد خودش جا را باز می کند. ((ترکی))

از دشمن حذر کن ولو مورچه باشد. ((ترکی))

اگر کور، کور را هدایت کندهر دو در گودال می افتند. ((کتب مقدس))

اگر از کسی متنفری ، بگذار زنده بماند. (( ژاپنی))

انسان از پیروزی چیزی را یاد نمی گیرد ولی از شکست خیلی چیزها را فرا
 می گیرد. (( ژاپنی))


اگر دشمنت زیر پایت افتاده او را له کن. (( کردی))

از آب آرام و بی حرکت بترسید که خیلی خطر ناکتر از آبی است که جریان دارد . (( کردی))
 

آنچه ترک برداشته است باید بشکند. ((مالایا))


اگر باد نباشد درختان نمی لرزند. ((مالایا))

ابر سیاه فقط تهدید می کند. این ابر سفید است که باران می دهد ((شرقی(متفرقه)))

از کسی که گدا بوده گدایی مکن و پیش کسی هم که نوکر بوده خدمت مکن. ((اسپانیولی))

انسان باید به احمق و گاو نر راه بدهد. ((اسپانیولی))

اگر ابلهان به بازار نمی رفتند کالای بنجل به فروش نمی رفت . ((اسپانیولی))

اگر می خواهی زیاد عمر کنی ، در جوانی پیر بشو. ((اسپانیولی))

ایتالیا جای مناسبی است برای به دنیا آمدن، فرانسه برای زندگانی کردن و اسپانیا برای مردن.(اسپانیولی)

اگر می خواهی شناخته شوی ، حرف بزن. ((اسپانیولی))

از کسی که با چاقوی خود دست خود را می برد نترس. ((اسپانیولی))

اگر تله دنبال موش برود زن نجیب هم دنبال مرد می رود.((سوئدی))

انبارهای خالی احتیاج به سقف ندارند. ((انگلیسی))

اگر نمی توانی گاز بگیری دندانت را نشان مده. ((انگلیسی))

ابر پر سر وصدا بارش ندارد. ((انگلیسی))

اگر ابر نبود قدر آفتاب معلوم نبود. ((انگلیسی))

اشک و عرق و خون هرگز بی نتیجه نمی ماند. ((انگلیسی))

اگر می خواهی آسایش داشته باشید، اول باید بدانی همسایه ات کیست و بعد خانه را بخری. ((انگلیسی))


احمق بودن به هنگام خود نیز هنر است .((سوئیسی))

اسب پیر از شلاق نمی ترسد. .((سوئیسی))

اگر میخواهی ماهی فراوانی بگیری به دریا برو. ((ایتالیایی))

از دوستت به نیکی یاد کن ولی از دشمنت نه تعریف کن و نه بد گویی. ((ایتالیایی))

آخرین چیزی که از دست می رود، امید است . ((ایتالیایی))

امید، نان بیچارگان است. ((ایتالیایی))

ایتالیایی ها قبل از عمل عاقل اند؛ آلمانها در حین انجام آن ، و فرانسویها پس از انجامش. ((ایتالیایی))

آیا از همسایه ات بیزار هستی ؟ پول قرضش بده! ((ایتالیایی))

آدم شتابزده دشمن خود است. ((ایتالیایی))

اشتباه چشم را کیف پول می پر دازد. ((ایتالیایی))

از چشم زن دو نوع اشک سرازیر می شود : یکی برای ابراز غم و اندوه و دیگری بخاطر فریب دادن! ((ایتالیایی))

اگر الاغ لگدت بزند ، تولگدش مزن. ((ایتالیایی))

افعی اژدها نمی شود مگر اینکه افعی های دیگر را ببلعد. ((لاتینی))

او کلبه کوچکی دارد ولی مال خودش است. ((لتوانی))

اگر بدهکار مرده ، بدهی اش نمرده است. ((مونتونگرویی))

احمق همیشه سرگرم آغاز کردن یک کار است . ((مونتونگرویی))

اشتباهات پزشک را خاک می پوشاند. ((لهستانی))

آنچه انسان را گرم نگه می دارد ، نان است نه پتو. ((روسی))

اجل تقویم ندارد . ((روسی))

 اسبهای ((امید)) با یورتمه می دوند ولی اسبهای تجربه آهسته گام بر می دارند. ((روسی))

اگر امید نبود دل می شکست! ((اسکاتلندی))

از کیف پولت بپرس چه باید بخری. ((اسکاتلندی))

اگر می خواهی جسمت سالم باشد زبانت را زندانی کن. ((اسکاتلندی))

اگر درخت پیر را جا به جا کنی خشک می شود. ((اسکاتلندی))

آدم تنبل عصای شیطان است. ((ولز))

آسانترین کارها شکست خوردن است. ((ولز))

آدم تمیز خیلی آسانتر کثیف می شود.((بلغارستانی))

اگر قلب حرف نزند ،دل حرف می زند. .((بلغارستانی))

آب ممکن است به خواب رود ولی دشمن بخواب نمی رود. ((بلغارستانی))

اول کار کن وبعد استراحت.((جزایر انگلیس))

اگر دو خر گوش را تعقیب کنی ،هیچ یک را شکار نخواهی کرد. ((جزایر انگلیس))

اخبار بد زود منتشر می شود. .((جزایر انگلیس))
 
ادب حتی گربه را خشنود می کند. ((چکواسلوکی))

اگر می خواهی گرم باشی باید دود را تحمل کنی.((چکواسلوکی))

آنچه مردان را طاس می کند گذر زمان است نه شانه. ((چکواسلوکی))

امید رؤیای بیداران است.((دانمارکی))

ما انقدر پولدار نیستیم که کالای ارزان بخریم.((ایرلند

آب به طرف ساحل می رود و پول به طرف مرد ثروتمند. ((دانمارکی))

انسان باید با دیگرن کم و با خودش زیاد حرف بزند. ((دانمارکی))

انسان فرزند مرگ است. ((هلندی))

انسان پیرتر می شود و بیماری جوانتر. ((هلندی))

آنچه خم نمی شود می شکند.((استونی))

اول تخم را بگذار و بعد قدقد کن. ((استونی))

آنکه رنج می برد زیاد عمر می کند. ((استونی))

آدم عا قل فقط یکبار فریب می خورد.((فنلاندی))

انسان هرگز نمی افتد مگر به طرفی که به سویش تکیه می کند.((فرانسوی))

امید است که آینده را می سازد. ((فرانسوی))

اشک ، زبان خاموش اندوه است. ((فرانسوی))

اگر می خواهی یک جفت کفش محکم وخوب بسازی برای پاشنه اش از زبان زن استفاده کن هر

 گز فرسوده نخواهد شد. ((فرانسوی))

انتخاب یک زن و یک هندوانه دشوار است. ((فرانسوی))

 

اگر توانستی جلوی زبانت را بگیری توانایی زندگانی با زن را خواهی داشت. ((فرانسوی))

اقبال و شیشه زود میشکنند. ((آلمانی))

افتادن درگل و لای ننگ نیست؛ننگ در این است که در همانجا بمانی. ((آلمانی))

استراحت دائم پا را خسته می کند. ((آلمانی))

 اگر می خواهی قوی باشی نقاط ضعف خود را بدان. ((آلمانی))

 آتش را نمی توان با آتش خا موش کرد.((یونانی))

اگر پوست شیر در دسترست نیست پوست روباه را بر تن کن. ((یونانی))

 هرگز نگذار که دشمن بفهمد که پاهایت می لرزد (اسکاتلندی)

 انسان نه نا گهان ثروتمند می شوند و نه ناگهان خوب. ((یونانی))

اگر از گرگ در زمستان نگاهداری کنی در تابستان می خوردت. ((یونانی))

اگر بینی بین دو چشم نبود ، چشمها همدیگر را می خوردند. ((گرجستانی))

اگر باد نمی بود عنکبوتان آسمان را به تار خود مستور می کردند. ((طبرستانی))

اگر روزت کوتاه است ، سال کوتاه نیست. ((اسلواکی))

اسب تندرو زود خسته می شود. ((اسلواکی))

 

آنچه که تعمیر نا پذیر است ، از یاد ببر و کمتر نا راحت شو. ((اسلواکی))

اگر از پشه فرار کنی ، نیشش تیز تر خواهد بود . ((اسلواکی))

اشتباه می تواند حتی از یک شکاف بگذرد ، ولی ((حقیقت)) در یک دروازه گیر می کند.

 ((اتازونی ))

آتش دیگ پر را نمی ترکاند. (( کیچی (سرخپوستان شمالی) ))

ابرو سلخورده تر از ریش است.((نگرویی

امروز برادر بزرگ فرداست. ((نگرویی))

آب هرگز راهش را گم نمی کند. ((بانتو))

اگر عاشق می شوی عاشق ماه شو و اگر می خواهی دزدی کنی؛شتر بدزد.((مصری))


وقتی زن خوب در خانه باشد، خوشی از در و دیوار می ریزد.

استونی:
از خاندان ثروتمند اسب بخر و از خانواده فقیر زن بگیر.

شرهای سه‌گانه عبارتند از: آتش، طوفان، زن.

به چشم بیش از گوش اعتماد کن. ((چینی))

با روباه ، روباه صفت باش. ((عربی

بزرگی به علم است نه حسب و نسب. ((عربی))

با یهودی شام بخور ولی در خانه نصرانی بخواب! ((عربی))

بی گناه را کتک بزن تا گناهکار اعتراف کند! ((عربی))

  بهشت زیرپای مادران است. ((عربی))

به فکر اینکه پاد زهر داری ، زهر مخور. ((عربی))

برد باری دوای دنیاست. ((عربی

با اینکه خیلی زیاد می دانی با کلاهت مشورت کن. ((ارمنی))

بادوستت شام بخور ولی با او معامله مکن. ((ارمنی))

بدبختی و خوشبختی دو خواهرند. ((ارمنی))

بهتر است زن کور باشد تا خیلی زیبا. ((برمائی))

ببر بچه های خود رانمی خورد. ((برنئو))

باران همسر زمین است . ((عبری))

بدون زن ، خانه اقامتگاه شیطان بیش نیست. ((عبری))

بچه پزشک ، از دوا می میرد نه از بیماری.((عبری))

برای اینکه بزرگ باشی نخست کوچک باش. ((هندی))

باد آورده را باد همی برد ((فارسی))

برادران جنگ کنند دشمنان باور کنند. ((فارسی))

بالای سیاهی رنگی نیست. ((فارسی))

به کارهای زشت عادت مکن زیرا ترک آن دشوار است. ((فارسی))

بر سوگند کسی که زیاد سوگند می خورد اعتماد مکن. ((آذربایجانی))

بازار نه پدر را می شناسد نه مادر را.((ترکی))

بخاطر یک گل سرخ ، باغبان نوکر هزار خار می شود.((ترکی))

برای مورچه چند قطره باران است . ((ژاپنی))

برای آدم خواب آلود ، بالش لازم نیست. (( افغانی (پشتو) ))

به زنی که ریش دارد از دور سلام کن.((اسپانیولی))

برای اینکه زندگی زنا شویی آرام باشد شوهر باید کر وزن باید کور باشد . ((اسپانیولی))

بگذار اول کسانی بروند که راه را بلدند. ((آلبانی))

با سگان بخور و با گرگان زوزه بکش . ((آلبانی))

برای بازرگان یک چشم کافی است ولی برای مشتری حتی صد چشم کم است. ((باسک))

به خاطر سایه الاغ که دعوا نمی کنند.(( انگلیسی))

برای خودت دعا کن ؛من سالمم. ((آلمانی))

بوسه مرد بی سیبیل مثل نان بی پنیر است. ((آلمانی))

یکبار بازی کردن بهتر از هیچ کار نکردن است. ((سوئیسی))

بهترین دوست انسان در آئینه است. ((اروپا))

برای بهانه گیر بهانه همیشه موجود است. ((ایتا لیایی))

برای دشمنی که در حال فرار است پلی از طلا بساز.((ایتالیایی))

به نسیه بخر وبه نقد بفروش. ((لاتینی))


بد بختی سوار بر اسب می آید و پیاده می رود.(( لهستانی))

به آب در صحرا و همچین به زن در خانه نبایستی اطمینان داشت.(( روسی ))

با گرگ دوستی کنید ولی همواره تبری در دست نگاهدارید. (( روسی))

برای تولد فقط یک طریق هست و برای مردن هزار طریق. ((طبرستانی))

بینی سگ همیشه سرد است. ((لیبو))

به کرم ابریشم برگ نشان ندهید. ((کنگوی بلژیک))تاریخ : شنبه 9 اسفند 1393 | 08:30 ب.ظ | نویسنده : سیده سودابه فاضلی | نظرات
لطفا از دیگر مطالب نیز دیدن فرمایید
.: Weblog Themes By SlideTheme :.


  • حسابدار